DOPICO CAÍNZOS, M.ª D., VILLANUEVA ACUÑA, M. (eds.): Clausus est Ianus. Augusto e a transformación do noroeste hispano. Philtáte 1. Studia et acta antiquae Callaeciae. Lugo: Diputación de Lugo, 2016, 438 pp.

Manuel SALINAS DE FRÍAS

Palabras clave


reseñas; review

Texto completo:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.